Ale v bludišti průchodů, dvorků a plácků, leželo zaprášeno i velké a děsivé tajemství. Tajemství, kolem kterého přecházely celé generace, až osud rozhodl, aby hoši z klubu Rychlých šípů začali nevědomky rozplétat tajná jeho vlákna, zamotaná a zpuchřelá. (Záhada hlavolamu)

Když projdete kolem, Vodární ulice k vám promluví. Leží v historickém jádru města Olomouce, ale také na periferii veřejných zájmů. Kdysi vedla k ústavu pro děti a choromyslné, nyní je cestou ke Katedře psychologie FF UP. „Celých šestnáct let, které pamatuju, se tu nic nezměnilo. Ulice je špinavá,“ okomentovala současný stav pamětnice a zaměstnankyně Univerzity Palackého, paní Vlaďka. Dříve ulice hrála v Rychlých šípech – byla branou do Stínadel, v současnosti tvoří kontroverzní průchod mezi krámky s punkem a konfekcí.