Societas je spolek studentů Univerzity Palackého. Hlásí se k odkazu učených společností minulosti, zejména k Societas incognitorum eruditorum, kterážto onoho času působila v Olomouci. Usiluje o uskutečňování tolik diskutovaného stavění mostů mezi lidmi, při zachování jednotlivostí a individualit. Členové jsou studenti filosofie, historie, ekonomie, práv, psychologie, žurnalistiky, informatiky a dalších oborů. Nemenším cílem bratrstva je prospěch alma mater, ochrana akademickcýh principů, ale i rozvoj demokratických svobod a všelidských ideálů.

Mezi projekty spolku patří také Iniciativa pro lepší Vodární ulici. Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s dalšími lidmi, kteří se chtějí odvděčit Olomouci a univerzitě, jejichž práci chápeme jako obecně prospěšnou.