Graffitilinks – Zeď vzkazů zamrzlých v čase je autorským dílem Tomáše Mecky. Jedná se o časově neomezený projekt založený na interaktivitě veřejnosti. Vychází z toho, že lidé od nepaměti inklinují k zanechávání osobních vzkazů (čmáranic, pamfletů…) na veřejném místě. Jde o poselství napříč časem. Formu tvoří čtvercové měděné tabulky seřazené vedle sebe. Více informací naleznete na stránkách Graffitilinks.